Written Application Methods

KVKK Sekmesi altında olması gereken veri, evrak ve/veya form vb. dosyaların iletim yöntemi ile ilgili bir sayfa oluşturmalıyız

 

Sayfa Adı : Yazılı Başvuru Yöntemleri

 

Sayfa İçeriği ;

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

Karayolları Mah. 649 Sk. Doyuran İş Merkezi No. 4/1 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Zarfın üzerine başvuru sebebini kısaca not etmeli.

 

Noter Vasıtasıyla Başvuru

Karayolları Mah. 649 Sk. Doyuran İş Merkezi No. 4/1 Gaziosmanpaşa/İstanbul

Tebligat zarfına başvuru sebebini kısaca not etmeli.

 

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

ozdemirmetalsandalye@hs03.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına başvuru sebebini kısaca not etmeli.

 

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]

info@ozdemirmetalsandalye.com

 

E-posta’nın konu kısmına başvuru sebebini kısaca not etmeli.