Camera Disclosure Text

ÖZDEMİR METAL SANDALYE

 İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OZDEMİR METAL SANDALYE tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız ; İdari alanını 8, bina çevresini 9 ve üretim alanını 31 olmak üzere toplam 48 adet kamera ile kaydedilmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Karayolları Mah. 649 Sk. Doyuran İş Merkezi No. 4/1 Gaziosmanpaşa/İstanbul - / TÜRKİYE adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@ozdemirmetalsandalye.com e-posta adresine iletebilirsiniz.